Vad kan orsaka blindhet?

I Sverige har ungefär 100 000 personer så pass dålig syn att de är inskrivna på syncentralen. Det finns många orsaker till att du kan bli blind eller synskadad. Oftast beror det på ett medfött fel eller sjukdomar.


Ledarhundar portas: "Det är förnedrande"

Ledarhund i sele.
Foto: Joachim Kåhlman/QLM

Sjukdomar som kan orsaka synskada och blindhet

Detta är några av de vanligaste sjukdomarna som kan orsaka blindhet:

Vem är blind – var går gränsen vid olika synskador?

Om man ser dåligt kan man ha en synnedsättning. Det finns olika grader inom denna synnedsättning – synsvaga och blinda. Synskada definieras som stora svårigheter att läsa tryckt text trots bästa korrektion med glasögon, och svårt att orientera sig.

Gränsen mellan gravt och lindrigt synskadad är väldigt svår att dra då många ligger i gränszonen. Vissa kan fortfarande se lite, även om de behöver hjälp med exempelvis punktskrift eller talband vid långa texter.