Synskadade barn

I Sverige är ungefär 3000 barn och ungdomar synskadade. För dessa barn är det viktigt med extrastöd för motorisk utveckling då synen ofta är en drivkraft i rörelseutveckling. Det finns speciella datorprogram, leksaker och sporter som är anpassade till synskadade. Blinda barn kan gå på vanlig förskola och skola, men säg till i tid så det finns rätt stöd på plats.


synskadade barn

På lekotek och datatek kan synskadade barn pröva leksaker, dataprogram, spel och motorikredskap.

3000 barn är synskadade i Sverige

I Sverige finns det nästan 3000 barn och ungdomar under 19 år som är synskadade. Av dessa är ungefär 20 procent gravt synskadade.

Vanligt med andra funktionshinder samtidigt

Det är också vanligt att synskadade barn har något funktionshinder. Hela 60 procent av alla synskadade barn har ett funktionshinder så som en utvecklingsstörning, rörelsehinder eller hörselskada.

Varför blir barn blinda?

Hos barn är ärftliga anlag, virus eller skadliga ämnen på foster och förlossningsskador de vanligaste orsakerna till synskada.

Aktiviteter för motorisk utveckling

Barn med som har en synnedsättning behöver mer stöd för att utveckla motoriken än andra barn. Både för att synen är en drivkraft i utvecklingen men också för att det kan vara otryggt att röra sig bortåt.

Att utveckla sin rörelseförmåga bygger ofta på imitation. Försök därför att använda din kropp med barnet bredvid dig för att visa hur kroppen ska användas.

Barn med en synskada kan också få extra stöd med aktiviteter som rytmik, sång, dans, gymnastik, drama, simning och sjukgymnastik.

Det finns även särskilda sporter för synskadade så som showdown, elektrongevärskytte och goalboll.

Showdown

I showdown så spelar två spelare mot varandra med varsitt racket över ett showdownbord. På varsin kortsida av bordet så finns det ett hålrum som är vardera mål. Bordet har skydd på kanterna så att bollen inte åker ut.

Goalboll

Goalboll är en bollsport som påminner om handboll, men där bollen har en pingla så att alla hör var bollen är. Målen består av de båda kortsidorna.

Elektrongevärskytte

Elektrongevärskytte är som luftgevärsskytte. Du siktar med en ljusstråle som omvandlas till ljud när du träffar tavlan.

Leksaker, spel och datorprogram för blinda barn

Det finns så kallade lekotek runt om i landet vilket drivs av kommuner och ideella förening. På dessa lekotek kan ni prova leksaker, spel och motorikredskap. Och ibland även låna hem.

Lekoteken samarbetar med barnhabiliteringen, barnhälsovården och barnomsorgen.

Du kan själv som förälder ta kontakt med ett lekotek men de flesta blir remitterade dit.

Det finns också olika datatek. Där kan ni pröva datorprogram och dataleksaker och ibland även låna hem.

Synskadade barn på förskola och skola

Kommunen och privata förskolor och skolor är skyldig att erbjuda barn med en synskada plats på en vanlig förskola.

Skriv in ditt barn så tidigt som möjligt så att ni hinner få pedagogiskt stöd i form av extrastöd, personal med kunskap om synnedsättning samt anpassade lokaler och teknisk utrustning.