Blindheten har halverats

I den rika världen har blindheten minskat med 50 procent mellan åren 1990 till 2010.


blindhet har halverats

Vid en starroperation byts den grumliga linsen ut mot en ny konstgjord lins.

Enligt en studie som publicerats i British Journal of Opthalmology så har förekomsten av synnedsättning i Västeuropa och Nordamerika minskat med hälften.

Denna studie, som är en analys av 243 studier, visar att grå starr som förr var den vanligaste orsaken till blindhet har sjunkit. Detta eftersom kirurgi vid grå starr har blivit allt vanligare.

I samma studie varnar dock forskarna för diabetes då detta kan få en allt större betydelse för ögonhälsan.